Werkwijze

De relatie met u als opdrachtgever vormt het fundament onder onze samenwerking. Wij werken op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Wij doorgronden uw context en achterhalen uw wérkelijke vraagstelling. In de voorbereiding op uw ‘expeditie’ brengen we scherpte aan in het waarom van de bestemming: wat is het doel? Samen maken we hiervoor een globale routekaart en gaan vervolgens op pad en houden het ‘kompas’ hierbij goed in de gaten.

Wij kijken mee, stellen scherpe vragen, benoemen wat we zien, leggen verbindingen, zetten eventueel nieuwe paden uit en vliegen waar nodig aanvullende expertise en interventies in. We houden samen met u het overzicht en zorgen ervoor dat de verschillende paden richting houden naar het hogere doel.
Op meerdere momenten en plaatsen vindt ontwikkeling plaats en worden resultaten behaald, deze maken we zichtbaar.

Wij helpen richting geven, maar nemen het niet van u over; het eigenaarschap blijft binnen uw organisatie. Zo zetten we samen wérkelijk iets in beweging.