Persoonlijke ontwikkeling

Organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling liggen in elkaars verlengde. Interventies zoals vermeld bij organisatieontwikkeling hebben altijd impact op het individu.
Soms ontstaat er vanuit het werken in teams en groepen behoefte aan één op één coaching en begeleiding. Specifieke thema’s gericht op het ontwikkelen van meer persoonlijk leiderschap op het snijvlak van werk en privé komen dan in individuele gesprekken aan bod.

Daarnaast geven wij invulling aan de behoefte voor persoonlijke begeleiding en coaching van directie, management of projectleiders. Hierbij ontwikkelen en kijken wij vanuit verschillende met elkaar samenhangende perspectieven: context, rol en mens.