Klantbeleving

Kennemer Wonen, Christel Reinders

Renate heeft ons ruim twee jaar begeleid naar een nieuwe en andere manier van werken in lijn met de beoogde cultuur. Zij is een professionele, kritische, prettige en betrokken procesbegeleider die de juiste snaar weet te raken. Zij is in staat mens, organisatie en processen te verbinden en samenhang aan te brengen. Mede dankzij haar begeleiding, advisering en scherpe blik, hebben wij als organisatie een stap gemaakt naar een ander werkconcept en een meer ontwikkelde organisatie. In alles wat we doen en hebben gedaan, ziet Renate er nauwlettend op toe dat het past bij de oorspronkelijke doelen en onze waarden. Tevens is zij in staat geweest van binnenuit eigenaarschap te creëren door telkens, samen met ons, heel zorgvuldig de afweging te maken wie in het ontwikkelproces op welk moment het beste welke rol kan vervullen.

Rabobank Zuidwest-Brabant, Ed Vreman

Renate heeft een enorme bijdrage geleverd in een traject van cultuurverandering. Door haar open houding, haar oprechte interesse in mens en organisatie heeft zij ons (medewerkers, managers, directie) tot heldere inzichten gebracht waarop wij gecoached door Renate ons cultuurtraject hebben kunnen inrichten en uitvoeren. Door goed te luisteren naar onze wensen komt Renate met verrassende voorstellen en heeft ze met ons nieuwe paden bewandeld. Niets is standaard, alles is maatwerk. Renate is authentiek, inspirerend en verbindend en houdt bij dat alles focus op het samen geformuleerde einddoel.

Gilde Opleidingen sector Techniek, Ren Hendrix

Renate heeft samen met teammanagers van de sector Techniek diverse trajecten in het kader van teamontwikkeling uitgevoerd. Deze trajecten zijn heel goed ontvangen door zowel de leidinggevenden als ook door de teamleden en de effecten zijn duidelijk meetbaar. In alle gevallen betreft het maatwerk waarbij de organisatie, het team en de leidinggevende inbreng heeft.
Kenmerkend in de aanpak van Renate is haar inspiratie, scherpzinnigheid, duidelijkheid, het iedereen actief betrekken bij het proces en iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Renate neemt goed waar, is open, prikkelt, schakelt snel, spiegelt en leeft zich goed in de situatie in. Daarnaast is zij gewoon een fijn persoon om mee samen te werken.

TÜV Rheinland Sonovation, Fred Gabriëls

Renate begeleidt een cultuur veranderingsprogramma om te komen tot “guiding principles” voor ons bedrijf die ook echt gedragen en toegepast worden door alle collega’s en die er ook toe leiden dat we beter gaan presteren. Hiervoor hebben we reeds meerdere sessies gedaan onder haar leiding. De veranderingen gaan langzaam, maar zijn echt voelbaar. Renate is er bijzonder scherp op dat het hele proces ook echt gedragen wordt door alle collega’s en dat eenieder verantwoordelijkheid neemt voor het gegeven commitment. Renate is zeer bekwaam om dit complexe en soms moeizame proces te begeleiden. Zij brengt tevens een enorme dosis energie, humor en scherpzinnigheid in het proces, waardoor er beweging is en veranderen zelfs leuk wordt.

Mutsaerts, Freek Njio

Door de openhartige wijze waarop Renate zich zelf neer zet, wint zij snel het vertrouwen van mensen. In alle lagen van onze organisatie heeft haar optreden openheid en energie gebracht. De combinatie van ratio en emotie in haar handelswijze geven een goede aanzet tot reflecteren op je eigen werk en impact op jouw omgeving. De ontwikkeling wordt door ons zelf gemaakt met coaching van Renate waardoor wij ook echt zelf eigenaar zijn van het proces. Dit verankert de impact van haar interventie des te sterker.

Woonbedrijf, René Span

Renate is voor mij een procesadviseur en sparringpartner. Door goed in te leven en in te lezen, waar te nemen, scherp (door-) te vragen en te spiegelen zijn wij in staat geweest om onze beoogde werkwijze helder neer te zetten. Het is daarmee van ons.
Renate geeft onze organisatie de ruimte om de ontwikkeling en implementatie op onze manier te laten plaatsvinden. Door haar aanpak inspireert ze in plaats van dat ze kopieert; zij levert maatwerk. Lees verder

Zij houdt telkens het het proces, de projectorganisatie en het einddoel voor ogen. Ze ziet haarscherp waar de pijnpunten zitten en maakt deze bespreekbaar. Zij doet dit zonder waardeoordeel en op een manier dat je je uitgenodigd voelt het gesprek aan te gaan.
Renate is in staat om met iedereen in de organisatie het gesprek te voeren en kan in datzelfde gesprek schakelen op meerdere lagen.
Zij kent haar eigen grenzen. Gedurende het gehele traject heeft zij daar waar nodig specialisten ingeschakeld.
Naast de serieuze vakvrouw is er ruimte voor humor, want veranderen mag ook leuk zijn!

Stenden Hogeschool, Siebrith Hoekstein

Al een aantal jaren werk ik heel prettig samen met Renate. Zij weet de behoeften van onze interne klanten expliciet te maken en denkt in kansen en oplossingen. Alhoewel ons proces soms wat stroperig of schimmig is, weet ze ons bij de les te houden met de focus op het einddoel. In de omgang is zij een fijn mens. Ze draait er niet omheen en omgekeerd hoeven wij er ook niet omheen te draaien. Zo kunnen we in een goede sfeer ook lastige dingen met elkaar bespreken. Renate weet me telkens te verrassen met haar spontaniteit en openheid die leiden tot mooie en waardevolle uitwisselingen.

Cambridge, Annelies Oosting

Renate heeft een open houding, warm inlevingsvermogen, kan snel schakelen en komt met een ontwikkelprogramma dat zowel past bij de vraag als bij de cultuur van het bedrijf. Renate onderscheidt zich door meer van haarzelf en van haar expertise te geven dan gevraagd, waardoor diverse deelnemers tot waardevolle inzichten komen.
Renate heeft een mooie uitstraling, waardoor anderen gaan stralen. Daarnaast spelen woorden als authentiek, betrouwbaar en vakkundig de hoofdrol.

Rabobank Nederland, Wim Uittenhout

Renate brengt een volle rugzak met ervaringen en werkmethoden mee. Ze is prima in staat om samen te doorgronden waar de behoefte zit, zodat een goed aansluitend programma kan worden gemaakt. Fijne gesprekspartner die iets extra’s brengt door dicht bij zichzelf te blijven en openstaat voor de ander. Mooi om te zien dat ze daarmee dicht tegen de deelnemers aan “kruipt” en samen op zoek gaat naar zelfreflectie, inzicht en mogelijkheden. Lees verder

In een hectische wereld, waar mijn medewerkers onderdeel zijn van stevig verandermanagement in combinatie met een hoge verwachting op het leveren van kwalitatief goede producten aan klanten, waren de dagen met Renate mooie momenten om in een relatief rustige sfeer stil te staan bij zelfreflectie en teambuilding. Er is fundamenteels iets veranderd, ondanks de hectiek neemt men meer de tijd voor elkaar en zijn we nog meer één afdeling geworden. Een mooi resultaat, waar ik trots op ben!

ALSG, Monic Bleijenberg

Renate is recht door zee, maar op een zeer respectvolle en veilige manier voor de gesprekspartner(s). Heeft snel door waar de pijnpunten liggen, denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en is creatief in werkvormen. Renate schrijft in haar boek over “reizen”. Als een coachingsdag met Renate een reis is, is het elke keer een heerlijke thuiskomst. Zeer vakkundige reisbegeleider die steeds positieve energie als bagage meegeeft! Lees verder

Samenwerken met Renate ervaar ik als zeer professioneel: afspraken worden stipt nagekomen, sessies worden goed voorbereid. Professionele inbreng tijdens coachingstrajecten, zowel in kleine als grotere samenstelling. Uitwerking van de sessies wordt snel, punctueel en herkenbaar geleverd. Inhoudelijke bijdragen wordt zowel op (inter)menselijk vlak als op zakelijk gebied gebracht.

Rabobank Zuidwest-Brabant, Wieneke Nagtegaal

De samenwerking met Renate ervaar ik als een bijzonder waardevolle aanvulling in onze reis naar een verder ontwikkelde organisatie. Door haar open manier van communiceren en haar uitnodiging om over de essentie na de denken, om onderzoekend te zijn in plaats van oordelend, prikkelt ze op een heel plezierige manier om stappen met elkaar te zetten. Lees verder

Door met behulp van Renate de vertraging op te zoeken, merk je dat je echt een diepere laag raakt in de samenwerking. Dit heeft een groot effect. Daarnaast bewaakt ze het proces en de voortgang en zorgt ze dat het niet ‘stilvalt’.
Renate raakt mensen zonder te kwetsen, zet aan tot ‘voelen’. Ze luistert zonder oordeel, waardoor het voor mensen veilig voelt hun verhaal te vertellen. Ze daagt uit om te gaan staan voor waar je in gelooft en geeft daarin ook steun.